Wooncentrum Herkvallei Caesbeek


Wooncentrum Herkvallei Caesbeek biedt 6 inwoners geborgenheid, structuur en voorspelbaarheid. Deze volwassenen met een mentale beperking en bijkomende gedragsmoeilijkheden krijgen op deze manier een houvast in het leven. Het dagelijkse uitvoeren van huishoudelijke taakjes schept routine in deze woning.

Doelgroep:

  • Volwassenen met een ernstige mentale beperking en lichte gedragsproblemen.
  • Eventueel bijkomende beperking, afhankelijk van de draagkracht van de groep: fysiek, autisle,…
  • De maximumcapaciteit bedraagt 6 personen, die samen één leefgroep vormen.

Activiteiten:

Gezien de aard van de beperking zijn de cliënten in dit ‘tehuis voor niet werkenden’ (TNW) niet in staat om werk te verrichten. Daarom bieden wij 5 dagen op 7 een gestructureerde en gevarieerde dagbesteding aan in één van onze dagcentra. Door de bewoners constant en consequent te begeleiden helpen we hen hun plaats te vinden binnen de maatschappij.

Begeleiding:

De bewoners krijgen verbale en fysieke ondersteuning tijdens het dagelijkse leven (ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen). Eten, drinken, ontspanning, omkleden, naar het toilet gaan,… de begeleiders springen bij waar het nodig is. De fysieke begeleiding varieert van gedeeltelijk tot volledig begeleiding, waarbij bepaalde huishoudelijke taken integraal overgenomen worden.

Om de lichte huishoudelijke taken (tafel dekken, afwassen, was plooien, …) in goede banen te leiden, is er verbale en fysieke begeleiding voorzien. De juiste aanwijzing kan een taak aanzienlijk verlichten. Elke dag is er administratieve, maatschappelijke en sociale ondersteuning voor bijna alle activiteiten. In geval van medische klachten biedt (para-)medische ondersteuning soelaas.

Overdag zijn de begeleiders constant in de buurt, zodat ze onmiddellijk hulp kunnen bieden waar nodig. Dankzij het oproepsysteem en het wakende oog van een camera kan er kort op de bal gespeeld worden. Ook ’s nachts is er permanentie ter plekke, om in te grijpen in dringende gevallen. De permanentie gaat verder dan louter toezicht: meermaals per nacht is er intensieve ondersteuning, om gedrag bij te sturen of verzorging in te lassen.

Infrastructuur:

De cliënten verblijven in een individuele kamer met maximaal respect voor hun privacy. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners in een groep van een maaltijd genieten of samen ontspannen.

De infrastructuur is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van de inwoners. De speciaal ingerichte time-out ruimte biedt de mogelijkheid om even op adem te komen, om vervolgens in alle sereniteit terug deel uit te maken van de leefgroep.

Contactgegevens:

Wooncentrum Herkvallei Caesbeek
Sint-Truidersteenweg 317
3840 Borgloon
Tel: 012 24 21 80
Clustermanager: Vital Maesen