Beschermd wonen in Nieuwland & Rochushuis


Z zelfstandig mogelijk leven, dat is de leuze in Nieuwland en het Rochushuis. Deze vorm van ‘beschermd wonen’ laat de bewoners toe zelf hun levenspad uit te stippelen, mits beperkte dagdagelijkse hulp van zorgzame begeleiders. Elke inwoner heeft ruime inspraak op alle vlakken.

Doelgroep:

  • Volwassenen met een mentale, fysieke, visuele of auditieve beperking, al dan niet aangeboren.
  • Er zijn 11 erkenningsplaatsen, gespreid over twee woonhuizen in Borgloon.

Activiteiten:

De bewoners bepalen zelf hoe zij hun dag invullen, met activiteiten binnen of buiten de muren van het huis. Het opzet is alleszins een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij.

Begeleiding:

De mate van begeleiding varieert naargelang de zorgvraag van de bewoner. Dagelijks komt een begeleider langs om te ondersteunen. Door verbaal bij te sturen vergemakkelijken wij het leven van onze cliënten.

Zelfstandig als het kan, met professionele hulp als het moet, dat is ons motto. Wij scheppen een kader waarbinnen de cliënt zich kan ontplooien, geheel naar eigen mogelijkheden.

Op de scharniermomenten van de dag (’s ochtends en ’s avonds) komen en staan begeleiders paraat indien nodig. Telefonisch hulp vragen is altijd mogelijk: binnen het kwartier zijn wij ter plaatse. De nachtdienst is altijd stand-by (binnen de 60 minuten aanwezig) en biedt sporadisch ondersteuning.

Infrastructuur:

De bewoners hebben de keuze uit een individuele kamer of studio, waar ze zich in alle rust kunnen terugtrekken. Wie nood heeft aan gezelschap kan altijd terecht in de gemeenschappelijke leefruimte, bijvoorbeeld om gezellig samen te eten.

Contactgegevens:

Rochushuis
Tongersesteenweg 21
3840 Borgloon

Nieuwland
Nieuwland 3a
3840 Borgloon

Tel: 012 39 04 60
Clustermanager: Joeri Adams