Begeleid wonen


‘Begeleid wonen’ is de meest ‘losse’ vorm van begeleiding. Een à twee keer per week springt een begeleider van Intesa binnen bij de cliënt thuis. Tijdens dit bezoek krijgt de cliënt hulp bij administratieve, financiële of werkgerelateerde vragen of ondersteuning inzake wonen, vrije tijd, huishouden of gezondheid. Tenslotte fungeert de begeleider ook als klankbord: door vertrouwelijke gesprekken bieden we het hoofd aan struikelblokken rond opvoeding of relaties.

Doelgroep:

  • Er zijn 36 erkenningen voor volwassenen met een beperking.
  • Je bent in staat om alleen te wonen met of zonder partner en eventuele kinderen of bent van plan om dit binnen korte tijd te gaan doen.
  • Jaarlijks wordt er een contract afgesloten dat concrete afspraken, doelen en acties omvat. Dit contract wordt in een Individuele Begeleidingsovereenkomst (IDO) gegoten.

Begeleiding:

  • Tijdens huisbezoeken coachen en ondersteunen de begeleiders de cliënten. In onderling overleg bepalen cliënt en begeleider waar deze ondersteuning zich op toespitst. Dat kan gaan van praktische administratieve hulp tot persoonlijke gesprekken over emotionele kwesties.
  • Er is niemand permanent aanwezig of stand-by, maar telefonisch hulp vragen is tijdens weekdagen altijd mogelijk.

Activiteiten:

  • De cliënten bepalen zelf hoe zij hun dag invullen, met activiteiten binnen of buiten de muren van het huis. Het ultieme opzet is een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij.

Infrastructuur:

  • De cliënt woont zelfstandig.

 

Begeleid wonen

Tongersesteenweg  84 (1ste verdieping)
3840 Borgloon
Tel: 012 39 04 60
Clustermanager: Joeri Adams